Wie al eens een Mobistar Center is binnengestapt, heeft daar vast hun mooie magazine zien liggen. Het magazine is één van de vele stokpaardjes van reclamebureau Cypres, dat Het Teksthuis vroeg om de huidige editie naar het Nederlands te hertalen.

Die samenwerking beviel beiden goed, en dus zal Het Teksthuis de artikels vanaf de volgende editie niet meer hertalen, maar schrijven!
Vanaf de februari-editie zal het Teksthuis de redactie verzorgen van zowel de print- als de online versie van het magazine.