Disclaimer en Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door:

Het Teksthuis bv

Lorkstraat 15
2800 Mechelen

BE 0535.890.455

Dit Privacybeleid biedt inzicht in de gegevens die verwerkt worden doordat u onze website teksthuis.be en de bijbehorende subdomeinen (aangeduid als de 'Website') en/of gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Gegevens die we verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer (indien u klant bent en facturen van ons ontvangt)
 • persoonsgegevens vervat in inhoud die u inzendt, zoals wanneer u ons een e-mail stuurt door te klikken op de e-mailadreslinks op de Website.
Met welk doel gebruiken we de gegevens die we verkrijgen

Het Teksthuis verwerkt de verkregen gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U diensten en goederen te leveren
 • U onze diensten te verkopen
 • U bellen en/of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Uw verzoeken en vragen te beantwoorden
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Uw betaling af te handelen
 • Uw gedrag op onze Website te analyseren
 • Uitvoeren, evalueren en versterken van activiteiten: dit omvat het ontwikkelen van nieuwe diensten, het verfijnen van bestaande diensten, analyseren van diensten, beheer van communicatie, uitvoering van gegevensanalyses en marktonderzoek, en interne bedrijfsprocessen zoals boekhouding, audits en andere interne functies.
 • Beveiliging tegen fraude en wangedrag: we zetten persoonsgegevens in om fraude, ongeoorloofde activiteiten en mogelijke claims te identificeren en te voorkomen, en zo een veilige omgeving te creëren.
 • Voldoen aan wettelijke vereisten en relevante sectornormen: onze inzet van persoonsgegevens is gericht op het naleven en handhaven van toepasselijke wettelijke vereisten, relevante sectornormen, ons Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving maken we gebruik van de persoonsgegevens die we vergaren om te voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen, om onze contractuele verplichtingen te vervullen, en binnen de grenzen van de wet, om onze legitieme belangen na te streven (zoals het beheer van de Website, uitvoeren van gegevensanalyses en verbetering van onze activiteiten). In alle overige situaties verkrijgen we de benodigde toestemming om persoonsgegevens te verwerken. Tevens behouden we ons het recht voor om de verkregen gegevens op andere manieren te gebruiken, waarvoor we een specifieke kennisgeving verstrekken op het moment van gegevensverzameling. Bovendien kunnen we de informatie die we over u verkrijgen (bijvoorbeeld via de Website of derde partijen) samenvoegen voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

Bij het gebruik van de Website kunnen we bepaalde informatie verkrijgen via geautomatiseerde methoden, zoals browsercookies, identificatie van apparaten en andere technologieën. De op deze manier verkregen informatie kan het volgende omvatten: uw domeinnaam, het IP-adres van uw apparaat, unieke apparaatidentificatoren, de eigenschappen van uw apparaat en besturingssysteem, kenmerken van uw browser, taalinstellingen, klikgedrag, interacties met de Website (zoals bezochte pagina's, aangeklikte links en gebruikte functies), de bronnen die u naar de Website hebben geleid, de datums en tijden van uw bezoeken aan de Website, en andere gegevens met betrekking tot uw interacties met de Website.

Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander smart device om gegevens of instellingen op te slaan in de browser of om identificatie te verkrijgen van uw browser. Ze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld met het onthouden van uw gegevens, waardoor u ze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Ze verschaffen ons inzicht in uw interactie met en gebruik van de Website, waardoor we deze aan uw voorkeuren kunnen aanpassen. Deze cookies spelen ook een rol in het meten van de bruikbaarheid van de Website, het begrijpen van de effectiviteit van onze communicatie, en het algemene beheer en de verbetering van de Website.

Als u dat wenst, kunt u zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen zodat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle cookies die eerder zijn opgeslagen weer verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser.

Delen van gegevens

De persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden niet gedeeld, behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen, zoals gegevensanalyse, zoals eerder beschreven in dit Privacybeleid. Onze dienstverleners worden niet gemachtigd om de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van diensten namens ons of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

Ook kunnen we gegevens over u bekendmaken wanneer dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of dagvaarding, in reactie op verzoeken van overheidsinstanties zoals wetshandhavingsautoriteiten, om onze juridische rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade, financieel verlies te voorkomen, in verband met onderzoeken naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten, in situaties waarin we al onze bedrijfsactiviteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen, overdragen, herstructureren of liquideren, of anderszins met uw expliciete toestemming.

Andere onlinediensten en functies van derde partijen

De Website kan links aanbieden naar andere online diensten en websites om uw gemak te vergroten en u te voorzien van informatie. Daarnaast kunnen er functies van derde partijen, zoals apps, tools, widgets en plug-ins, aanwezig zijn. Deze diensten, websites en functies van derde partijen opereren onafhankelijk van ons. De privacypraktijken van deze derde partijen, inclusief informatie over de gegevens die zij mogelijk over u verzamelen, vallen onder de privacyverklaringen van die partijen. Wij adviseren u dringend om deze verklaringen door te nemen. In gevallen waar de gelinkte online diensten of functies van derde partijen niet onder onze eigendom vallen of niet door ons worden beheerd, draagt Het Teksthuis geen verantwoordelijkheid voor de gegevenspraktijken van die derde partijen.

Google Remarketing

Deze Website maakt gebruik van Google's remarketingtechnologie. Met behulp van deze technologie kunnen bezoekers die onze website eerder hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze producten, doelgerichte reclame-advertenties te zien krijgen op websites binnen het Google Partner-netwerk. Bovendien kunnen vergelijkbare advertenties worden getoond aan personen die gelijkenissen vertonen met de gebruikers van deze website. Deze functies maken gebruik van cookies. De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd over het websitegebruik, worden overgebracht naar Google-servers in de Verenigde Staten. Indien een IP-adres wordt doorgegeven, betreft dit alleen de laatste drie cijfers. Cookies stellen ons in staat om het gedrag van gebruikers op de website te analyseren, wat later kan worden ingezet voor doelgerichte productaanbevelingen en reclame-advertenties op basis van gebruikersinteresses.


Indien u liever geen doelgerichte reclame-advertenties wenst te ontvangen, kunt u de Google-cookies die hiervoor worden gebruikt, uitschakelen via de volgende website: https://www.google.com/settings/ads/

Het gegevensbeschermingsbeleid met betrekking tot persoonsgegevens van Google is onafhankelijk van Het Teksthuis. We dragen geen verantwoordelijkheid voor hun beleidslijnen en procedures. Wij adviseren u de privacyverklaring van Google te raadplegen voordat u gebruikmaakt van onze website (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens

U hebt het recht om inzage te verkrijgen in, correcties aan te brengen in, of het verwijderen van uw persoonsgegevens aan te vragen. Bovendien hebt u het recht om eventuele eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Teksthuis. Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u bezitten, in een computerbestand naar u of een andere organisatie te laten sturen die u hebt aangewezen.

Indien u een verzoek wilt indienen voor inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of voor het intrekken van toestemming of bezwaar tegen verwerking, neem dan contact met ons op. Om zeker te stellen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. In deze kopie dient u uw pasfoto, rijksregisternummer en andere vertrouwelijke gegevens die u niet wilt delen, af te schermen. Dit doen we ter bescherming van uw privacy. We streven ernaar zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek te reageren.

Indien u dat wenst, kunt u ook een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 02 274 48 00, www.privacycommission.be).

Bewaring van gegevens

Het Teksthuis hanteert een bewaarbeleid waarbij uw persoonsgegevens niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor het realiseren van de beoogde doelen van gegevensverzameling. In het geval van klantgegevens worden deze gedurende minimaal 7 jaar bewaard, conform wettelijke vereisten voor het bewaren van fiscale en boekhoudkundige gegevens. Zodra de relevante bewaartermijnen zijn verstreken, worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging van gegevens

Het Teksthuis hecht grote waarde aan de bescherming van uw gegevens. Daarom implementeren we passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde aanpassingen te voorkomen. Indien u twijfels heeft over de adequate beveiliging van uw gegevens of aanwijzingen van misbruik constateert, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Persoonsgegevens van kinderen

De Website is bedoeld voor een breed publiek en richt zich niet specifiek op kinderen onder de 16 jaar. Het Teksthuis verzamelt niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar via de Website. Indien we ontdekken dat we persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben vergaard, zullen we deze gegevens onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen. Als u reden heeft om te geloven dat een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, verzoeken we u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze Website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Het Teksthuis of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Teksthuis levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de Website ontbreken, zal Het Teksthuis inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Het Teksthuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze Website.

Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden.

Alle inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Teksthuis geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het Teksthuis kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website, dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De Website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan.

Het Teksthuis verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Updates van disclaimer en ons privacybeleid

Deze disclaimer en privacybeleid kunnen periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om in overeenstemming te zijn met wijzigingen van onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens.

Deze disclaimer en privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 11/08/2023.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Website. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Het Teksthuis.

Een freelance copywriter nodig?

Onze freelance copywriters staan klaar om je te helpen met je volgende opdracht. Of je nu boeiende webteksten, pakkende advertenties, informatieve brochures of meeslepende artikelen nodig hebt, we hebben de juiste woorden om je boodschap over te brengen.